Flydespartling forberedelse af gulv - endelige resultat